Систем 48

Датум:
05.12.2018. 13:55
Захтев упућен:
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Захтев:
Када ће ЈП Урбанизам и изградња почети са обележавањем улице Девет Југовића. Кад ће те планирати уређење исте у 2019. години.
Статус:
ИНВЕСТИЦИЈА У ПЛАНУ
Одговор:
Поштовани,у току је усвајање програма и планова рада и инвестиција за 2019.годину,тако да се надамо да ће се у току године сигурно несто урадити и на побољшљњу несметаног обављања саобраћаја и безбедности учесника у улици Девет Југовића..