Систем 48

Датум:
12.02.2018. 18:11
Захтев упућен:
Одељење за урбанизам
Захтев:
Poštovani na KO 2729 u ulici Pupinova 9, suvlasnik je rekonstruisao svoj krov bez moje saglasnosti kao suvlasnika na pomenutom objektu.
Molimo Vas da me obavestite da li Stanković Zlata iz ulice Pupinova 9 podnela zahtev za odobrenje za rekonstrukciju i dali je isti dobila i pod kojim brojem i ko je potpisao.
Napominjem da sam ja suvlasnik objekata. Molim Vas da mi odgovorite pod hitno.
Srđan Mitrović
Radnička 1/24
16000 LEskovac
Статус:
ЗАВЕДЕН
Одговор: