Систем 48

Датум:
08.02.2018. 16:32
Захтев упућен:
Одељење за инспекцијске послове
Захтев:
Опет пријавлјујем Дејана Станојевића из Манојловце.Јуче је просипао пуну цистерну фекалија тик уз мој плац,на месту где живим и радим.Он се поиграва са свима а с обзиром да како каже нико му ништа не може питамо се ми мештани ко је он?Молим Вас да изађете не терен на лицу места,уверите се и санкционишите поменутог.Молим Вас заштитите моје двориште од смрада.
Статус:
У РАДУ
Одговор:
Дана 08.02.2018. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка Славише Михајловића из Манојловца по питању услова и начина регулисања отпадних вода и изливања отпадних вода у насељеном месту Манојловце.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података и утврђивања чињеничног стања предузети мере у складу са законом и одлукама града.