Систем 48

Датум:
09.10.2017. 12:18
Захтев упућен:
Одељење за инспекцијске послове
Захтев:
U ulici Ivana Milurinovića radnici brze hrane "Oskar" odlažu ambalažu i drugi inventar na javnoj površini. Preko šahte su izlivena dva betonska stepenika. Molim vas da u skladu sa propisima naložite uklanjanje inventara sa javne površine, kao i uklanjanje betonskih stepenika sa šahte.
Статус:
РЕШЕН
Одговор:
Дана 09.10.2017. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању постављања амбалаже и другог инвентара на јавној површини у Лесковцу у улици Ивана Милутиновића, непосредно поред пословног објекта брзе хране "Оскар".
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца предузети мере у складу са Законом и Одлукама града.
Овом приликом Вас обавештавамо да је у току пуступка инспекцијског надзора, приликом сачињавања записника, субјект надзора уклонио ствари које су предмет надзора.